Prinsengracht 1
1015 DK Amsterdam
T +31 (0)20 262 12 20

Agenda

09.02.2016

VNG bijeenkomst handhaving fraudepreventie Wmo/jeugd Haarlem

Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert in verschillende steden bijeenkomsten over handhaving fraudepreventie Wmo/jeugd. Ruben Maes leidt deze bijeenkomsten.


Een bijeenkomst voor beleidsadviseurs uitvoering Jeugdhulp en Wmo, leidinggevenden en contractmanagers Jeugdhulp en Wmo, die zich onder andere afvragen: Hoe herkennen we fraude of onregelmatigheden? Wat moeten we precies doen bij fraude en oneigenlijk gebruik? Waar liggen de verschillen in de Jeudwet en Wmo als het gaat om handhaving?

Agendaoverzicht