Prinsengracht 1
1015 DK Amsterdam
T +31 (0)20 262 12 20

Agenda

07.10.2015

Inspectie SZW

Samen met haar externe relaties kijkt de Inspectie SZW naar de rol van rijkstoezicht op arbeid nu en in de toekomst. De middag staat onder begeleiding van Ruben Maes.


Lees meer over 125 jaar Rijkstoezicht op Arbeid op www.125jaarrijkstoezichtoparbeid.nl

Agendaoverzicht