nl en

di27 Sep

Boekpresentatie: De toekomst van de stad. Een pleidooi voor de metropool

In zijn nieuwe boek ‘De toekomst van de stad’ pleit planoloog Zef Hemel voor de groei van steden en probeert hij de angst voor metropoolvorming en megasteden weg te nemen. Hoe kijken andere denkers over stedelijke ontwikkeling tegen zijn ideeën aan? Met: Herman Vuijsje, Jos Gadet en Paul Scheffer. Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Spui25, Amsterdam

17:00 - 18:30

ma3 Okt

Seminar: European Pillar of Social Rights

The European Economic and Social Committee and the European Commission host a public meeting on the European Pillar of Social Rights in the Huis van Europa in The Hague. Academics, social partners and government officials discuss the social pillar and the social acquis. Jan Paternotte is the moderator for this event.

Huis van Europa, Den Haag

14:00 - 17:00

di4 Okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag ronde tafelgesprekken van gemeenteraadsleden en griffiers over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadskantoor gemeente Utrecht

14:00 - 19:00

wo5 Okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

do6 Okt

Natural Capital: Webinar over Natuurlijk Kapitaal

In aanloop naar de internationale conferentie Natural Capital: Let’s Talk Business vinden er een aantal webinars plaats waar bedrijven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen samenkomen. &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomsten.

wo12 Okt

Political event on the Urban Agenda for the EU: debates on the progress made driving the Agenda forward and launch of next Partnerships and the approved Urban Innovative Actions.

Deze bijeenkomst draait om de ‘Urban Agenda’ van Europa. Er zal gedebatteerd worden over samenwerking van Europese steden en uitdagingen met betrekking tot stedelijk beleid. Ruben Maes leidt deze bijeenkomst van de Europese Commissie.

 

 

Brussel

14:00 - 17:00

wo12 Okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Jan Paternotte leidt vandaag een ronde tafel van wethouders over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadskantoor gemeente Utrecht

10:00 - 12:00

do13 Okt

Innovatiefestival: lokale democratie in informatiesamenleving

Deze bijeenkomst staat in het teken van het vitaliseren van de lokale democratie op gemeentelijk niveau. Wat zijn de nieuwste digitale en democratische innovaties? Hoe kan een gemeente daar optimaal gebruik van maken? Op deze vragen geeft de bijeenkomst een antwoord. Ruben Maes is dagvoorzitter.

 

De Nieuwe Stad, Amersfoort

di25 Okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

di25 Okt

De Staat van de Stad

Toeristen en internationale kenniswerkers lijken de stad over te nemen. Steeds meer Amsterdammers zijn door de stijgende grond- en huizenprijzen niet in staat binnen de Ring of zelfs in de stad te blijven wonen. Op de arbeidsmarkt vinden hoogopgeleiden overwegend goed een baan, maar laagopgeleiden en met name allochtone jongeren komen moeilijk aan het werk. Er dreigt in onze stad op veel gebieden een tweedeling te ontstaan. Gaat Amsterdam steden als Londen en Parijs achterna? We praten met de burgemeester, wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen over het Amsterdam van nu.

Ruben Maes leidt deze avond.

Pakhuis de Zwijger

17:15

wo26 Okt

REDD+ Business Initiative

Hoe staat het een jaar na het Klimaatakkoord in Parijs met tropische bosbescherming? Politici, bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen praten erover tijdens de debatbijeenkomst van het REDD+ Business Initiative.

&MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische uitvoering van deze bijeenkomst.

do27 Okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Jan Paternotte leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Zwolle

19:30 - 21:30

vr28 Okt

Congres: Technisch vakmanschap in de spoorsector

Voor Prorail, Railalert en Railcenter leidt Jan Paternotte het congres ‘Technisch vakmanschap in de spoorsector’. Doel van het congres is kennis delen en plannen maken voor het vakmanschap van professionals die aan het spoor werken.

Amersfoort

8:00 - 13:00

di1 Nov

Expertmeeting Broedplaatsen

Het doel van deze expertmeeting is enerzijds om de Amsterdamse broedplaatswereld de gelegenheid te geven kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar, en anderzijds om meer uit bestaande broedplaatsen te halen en elkaars netwerken, ervaringen en expertise te benutten.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

wo2 Nov

Dag voor Cultuuronderwijs

Woensdag 2 november 2016 presenteert Hart Cultuur in School de Dag voor Cultuuronderwijs.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Haarlem

do3 Nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

vr4 Nov

Congres Toetsen in het Voortgezet Onderwijs

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij het congres ‘Toetsen in het Voortgezet Onderwijs’ waar bestuurders, docenten, onderwijsprofessionals en makers van toetsen spreken over het meten van leerlingprestaties in het VO.

't Spant, Bussum

9:00 - 17:00

di8 Nov

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Den Haag

17:00 - 19:00

wo9 Nov

Strategiesessie gemeente Westland

&MAES verzorgt op 9 november een strategiesessie voor de gemeente Westland.

di15 Nov

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Den Bosch

10:00 - 12:00

wo16 Nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

do17 Nov

Mediationcongres 2016: bruggen slaan

Op donderdag 17 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2016 in Spant! Bussum.  Deze zevende editie staat in het teken van bruggen slaan.

Polarisatie in de politiek, discussies over opvang van vluchtelingen, ouders en kinderen bij scheiding, slachtoffers en daders, werkgevers en werknemers, groepen en het individu. Bruggen slaan wordt steeds belangrijker. Wat kan de mediator bijdragen? En hoe?

Analyse en actualiteit in het plenaire programma, met bijdragen van onder anderen hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer en minister Van der Steur.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Bussum

09:30 - 17:00

wo23 Nov

International Conference Natural Capital: Let’s Talk Business

In opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert &MAES een internationale conferentie over natuurlijk kapitaal op 23, 24 en 25 november. Thema van de conferentie is: Lets Talk Business.

De conferentie is gericht op het delen van waardevolle voorbeelden en inspiratiebronnen en het maken van afspraken hoe we samen kunnen zorgen voor een duurzame samenleving, en een duurzaam bedrijfsleven.

Fokker Terminal, Den Haag

di29 Nov

NDSM-tafel

Sinds 2012 is &MAES betrokken bij de NDSM-tafel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. &MAES leidt de bespreking.

Amsterdam

di29 Nov

Kwaliteitsforum Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland organiseert viermaal per jaar een kwaliteitsforum om met zorgaanbieders, verzekeraars en deskundigen in gesprek te gaan over belangrijke vraagstukken op het gebied van zorgkwaliteit. Bij dit kwaliteitsforum staan kwaliteitsstandaarden centraal.

Jan Paternotte is dagvoorzitter van de bijeenkomst.

Grand Hotel Karel V, Utrecht

13:00 - 17:00

wo30 Nov

Bestuurdersdag VNG

Ruben Maes is dagvoorzitter op de VNG bestuurdersdag op 30 november.

vr2 Dec

Symposium ‘Het leven begint bij 18’

Elk jaar bereiken een groot aantal jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in Nederland de leeftijd van achttien jaar. Net als andere jongeren zijn ze vanaf die dag voor de wet volwassen en bepalen ze zelf of ze hulp willen of niet. Te veel jongeren met LVB maken keuzes waardoor ze  na hun 18e terecht komen in criminaliteit of gedwongen prostitutie. Bij dit symposium gaan zorgverleners, gemeenten en andere partijen in gesprek over oplossingen voor deze plotselinge overgang naar volwassenheid. Dagvoorzitter is Jan Paternotte.

 

Muntgebouw, Utrecht

9:30 - 13:30

do8 Dec

Conferentie: Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

De afgelopen vier jaar hebben duizenden basisscholen in Nederland samen met culturele partners gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Met als resultaat leerkrachten die weer met plezier zingen met hun kinderen, ouders die onontdekte talenten bij hun kinderen zien, scholen en culturele instellingen die elkaars wereld zijn binnengetreden, maar vooral heel veel kinderen die structureel cultuuronderwijs krijgen.

Op donderdag 8 december 2016 organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met Kunstbalie een feestelijke conferentie waar veel van wat er in de afgelopen vier jaar bereikt en ontwikkeld is een podium krijgt. Een dag vol presentaties, mini-workshops en gesprekken over vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Brabanthallen, Den Bosch

09:30 - 18:00

di13 Dec

Slotbijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

De slotbijeenkomst van het traject Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt geleid door Ruben Maes.

wo14 Dec

De verbeteraars: bijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Op 14 december leidt Ruben Maes de bijeenkomst ‘De Verbeteraars’ . Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

17:00 - 20:00

do19 Jan

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

09:00 - 14:30