nl en

di25 Okt

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

di25 Okt

De Staat van de Stad

Toeristen en internationale kenniswerkers lijken de stad over te nemen. Steeds meer Amsterdammers zijn door de stijgende grond- en huizenprijzen niet in staat binnen de Ring of zelfs in de stad te blijven wonen. Op de arbeidsmarkt vinden hoogopgeleiden overwegend goed een baan, maar laagopgeleiden en met name allochtone jongeren komen moeilijk aan het werk. Er dreigt in onze stad op veel gebieden een tweedeling te ontstaan. Gaat Amsterdam steden als Londen en Parijs achterna? We praten met de burgemeester, wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen over het Amsterdam van nu.

Ruben Maes leidt deze avond.

Pakhuis de Zwijger

17:15

do27 Okt

Digitale stad van de toekomst

Voor het Ministerie van BZK leidt &MAES een rondetafelgesprek over de digitale stad van de toekomst.

Eindhoven

18.00-20.30 uur

do27 Okt

Agenda Stad

Voor het ministerie van BZK is Ruben Maes dagvoorzitter op de conferentie Agenda Stad te Eindhoven. De conferentie staat in het teken van samenwerken in netwerken. Hoe kunnen we, gebruik makend van de expertise, kennis en ambitie van publieke en private partijen duurzame en innovatieve stedelijke ontwikkeling tot stand brengen?
In de ochtend, die wordt geopend door wethouder Staf Depla uit Eindhoven verwelkomen we Minister Blok en verschillende sprekers, zoals public service innovator Ruth Kennedy (Innovation Unit, UK), professor Maarten Hajer (Urban Futures Studio) en Dutch Urban Envoy Nicolaas Beets (Europese Agenda Stad).
Het middagprogramma bestaat uit acht interactieve workshops, een design tour en een programma met lezingen.

do27 Okt

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Jan Paternotte leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Zwolle

19:30 - 21:30

vr28 Okt

Congres: Technisch vakmanschap in de spoorsector

Voor Prorail, Railalert en Railcenter leidt Jan Paternotte het congres ‘Technisch vakmanschap in de spoorsector’. Doel van het congres is kennis delen en plannen maken voor het vakmanschap van professionals die aan het spoor werken.

Amersfoort

8:00 - 13:00

di1 Nov

Expertmeeting Broedplaatsen

Het doel van deze expertmeeting is enerzijds om de Amsterdamse broedplaatswereld de gelegenheid te geven kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar, en anderzijds om meer uit bestaande broedplaatsen te halen en elkaars netwerken, ervaringen en expertise te benutten.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

wo2 Nov

Dag voor Cultuuronderwijs

Woensdag 2 november 2016 presenteert Hart Cultuur in School de Dag voor Cultuuronderwijs.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Haarlem

do3 Nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

do3 Nov

KEYS, Succesvol ondernemen in de creatieve industrie

Op 3 november 2016, zal KEYS u helpen om de sleutels te vergaren die nodig zijn om succesvol te ondernemen binnen de creatieve industrie en de obstakels in uw ondernemerschap te overkomen. Met creatief ondernemer Arno van Brakel. Ontdek de methodes, bedrijfsstrategie en de psychologie die u nodig heeft om concurrerend en innoverend te blijven in de creatieve sector. Ruben Maes is gespreksleider.

Overhoeksplijn 2, Amsterdam

18.30-22.00 uur

vr4 Nov

Congres Toetsen in het Voortgezet Onderwijs

Jan Paternotte is dagvoorzitter bij het congres ‘Toetsen in het Voortgezet Onderwijs’ waar bestuurders, docenten, onderwijsprofessionals en makers van toetsen spreken over het meten van leerlingprestaties in het VO.

't Spant, Bussum

9:00 - 17:00

ma7 Nov

Netwerkconferentie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst. &MAES denkt mee over de programmering en leidt ter voorbereiding een reeks gesprekstafels over sociale cohesie in Nederland.

di8 Nov

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

di8 Nov

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Den Haag

17:00 - 19:00

di8 Nov

Tweedaagse Reclassering Nederland

Jan Paternotte is gespreksleider bij de jaarlijkse tweedaagse van Reclassering Nederland.

Slot Zeist

9:00 - 18:00

wo9 Nov

Strategiesessie gemeente Westland

&MAES verzorgt op 9 november een strategiesessie voor de gemeente Westland.

wo9 Nov

De Verbeteraars: Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Ruben Maes leidt vanavond een bestuurdersconferentie. Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

wo9 Nov

Involon Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016

Jorn Matena is gespreksleider tijdens deze eerste Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016.

Een actualiteitendag speciaal voor de heffingsambtenaar, WOZ- en BAG-medewerker, invorderingsambtenaar en kwijtscheldingsambtenaar werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie en samenwerkingsverband.

di15 Nov

Ronde tafel Toezicht Sociaal Domein

Ruben Maes leidt vandaag een ronde tafel met gemeenteraadsleden over het toezicht op zorg, jeugdhulp en participatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Stadhuis Den Bosch

10:00 - 12:00

di15 Nov

Business Lijn Ruimte Antea Group

Voor advies- en ingenieursbureau Anteagroep is Jan Paternotte dagvoorzitter bij de jaarbijeenkomst van de business lijn Ruimte.

Beeld & Geluid, Hilversum

15:00 - 17:30

wo16 Nov

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Amsterdam

wo16 Nov

Involon Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016

Jorn Matena is gespreksleider tijdens deze tweede Actualiteitendag Lokale Belastingen 2016.

Een actualiteitendag speciaal voor de heffingsambtenaar, WOZ- en BAG-medewerker, invorderingsambtenaar en kwijtscheldingsambtenaar werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie en samenwerkingsverband.

do17 Nov

Mediationcongres 2016: bruggen slaan

Op donderdag 17 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2016 in Spant! Bussum.  Deze zevende editie staat in het teken van bruggen slaan.

Polarisatie in de politiek, discussies over opvang van vluchtelingen, ouders en kinderen bij scheiding, slachtoffers en daders, werkgevers en werknemers, groepen en het individu. Bruggen slaan wordt steeds belangrijker. Wat kan de mediator bijdragen? En hoe?

Analyse en actualiteit in het plenaire programma, met bijdragen van onder anderen hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer en minister Van der Steur.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Bussum

09:30 - 17:00

do17 Nov

Conferentie omgevingsdienst Noord-Holland

Gemeenteraadsleden in Noord-Holland bespreken met de omgevingsdienst van de provincie de opgaven op het gebied van milieu en ruimtelijke planning. Dagvoorzitter is Jan Paternotte.

Lichtfabriek, Haarlem

15:30 - 19:30

di22 Nov

Innovatiecongres Veiligheid en Justitie

Bij het innovatiecongres 2016 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leidt Jan Paternotte debatten en workshops over blockchain, robotisering, drones en andere innovaties in het veiligheidsdomein.

Fokker Terminal, Den Haag

10:00 - 17:00

wo23 Nov

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

wo23 Nov

International Conference Natural Capital: Let’s Talk Business

In opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert &MAES een internationale conferentie over natuurlijk kapitaal op 23, 24 en 25 november. Thema van de conferentie is: Lets Talk Business.

De conferentie is gericht op het delen van waardevolle voorbeelden en inspiratiebronnen en het maken van afspraken hoe we samen kunnen zorgen voor een duurzame samenleving, en een duurzaam bedrijfsleven.

Fokker Terminal, Den Haag

di29 Nov

NDSM-tafel

Sinds 2012 is &MAES betrokken bij de NDSM-tafel.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. &MAES leidt de bespreking.

Amsterdam

di29 Nov

Kwaliteitsforum Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland organiseert viermaal per jaar een kwaliteitsforum om met zorgaanbieders, verzekeraars en deskundigen in gesprek te gaan over belangrijke vraagstukken op het gebied van zorgkwaliteit. Bij dit kwaliteitsforum staan kwaliteitsstandaarden centraal.

Jan Paternotte is dagvoorzitter van de bijeenkomst.

Grand Hotel Karel V, Utrecht

13:00 - 17:00

wo30 Nov

Bestuurdersdag VNG

Ruben Maes is dagvoorzitter op de VNG bestuurdersdag op 30 november.

vr2 Dec

Symposium ‘Het leven begint bij 18’

Elk jaar bereiken een groot aantal jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in Nederland de leeftijd van achttien jaar. Net als andere jongeren zijn ze vanaf die dag voor de wet volwassen en bepalen ze zelf of ze hulp willen of niet. Te veel jongeren met LVB maken keuzes waardoor ze  na hun 18e terecht komen in criminaliteit of gedwongen prostitutie. Bij dit symposium gaan zorgverleners, gemeenten en andere partijen in gesprek over oplossingen voor deze plotselinge overgang naar volwassenheid. Dagvoorzitter is Jan Paternotte.

 

Muntgebouw, Utrecht

9:30 - 13:30

di6 Dec

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

do8 Dec

Conferentie: Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

De afgelopen vier jaar hebben duizenden basisscholen in Nederland samen met culturele partners gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Met als resultaat leerkrachten die weer met plezier zingen met hun kinderen, ouders die onontdekte talenten bij hun kinderen zien, scholen en culturele instellingen die elkaars wereld zijn binnengetreden, maar vooral heel veel kinderen die structureel cultuuronderwijs krijgen.

Op donderdag 8 december 2016 organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met Kunstbalie een feestelijke conferentie waar veel van wat er in de afgelopen vier jaar bereikt en ontwikkeld is een podium krijgt. Een dag vol presentaties, mini-workshops en gesprekken over vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ruben Maes leidt deze bijeenkomst.

Brabanthallen, Den Bosch

09:30 - 18:00

di13 Dec

Slotbijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

De slotbijeenkomst van het traject Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt geleid door Ruben Maes.

wo14 Dec

De verbeteraars: bijeenkomst Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Op 14 december leidt Ruben Maes de bijeenkomst ‘De Verbeteraars’ . Deze bijeenkomst is onderdeel van het traject Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

17:00 - 20:00

di17 Jan

SKVR

&MAES begeleidt een serie diners en ontbijten, waarin SKVR samen met stakeholders onderzoekt hoe zij nog beter bij kan dragen aan een inclusief Rotterdam. De opbrengsten van de serie worden gebruikt om de acties van SKVR te toetsen en aan te scherpen.

Rotterdam

do19 Jan

LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

09:00 - 14:30