nl en

di24 jan

Festival Forensische Zorg

&MAES organiseert en begeleidt voor de negende keer het Festival Forensische Zorg; de conferentie voor professionals in het forensische werkveld.

Fabrique, Maarssen

9.00 uur

wo25 jan

Netwerkbijeenkomst programma sociaal domein

Het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), de VNG en de ministeries van BZK, VWS, SZW, OCW en VenJ organiseren een netwerkbijeenkomst over het nieuwe programma sociaal domein.

New Babylon

18:00 uur

wo25 jan

Conferentie: wie werkt er in en aan Nederland in 2027?

Een conferentie over de afname van het aantal Poolse medewerkers in onder meer het Westland en de vraag wie dat gat gaat invullen. Met onder andere wethouder Arne Weverling en Jan Rotmans.

Vlietboomgaard 10, Naaldwijk

9:00 - 12:00 uur

do26 jan

RLi rapport Dichterbij en Sneller

Stedelijke regio’s worden drukker. Files zijn aan de orde van de dag. We werken, recreëren en winkelen steeds vaker op wisselende locaties. Functies van gebouwen en ruimtes staan niet langer vast. Mobiliteitsdiensten, elektrische fietsen en autodelen veranderen onze mogelijkheden om op de plaats van bestemming te komen. Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen ervoor dat we onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren en de bereikbaarheid van stedelijke regio’s internationaal kan blijven concurreren?

De Rli gaat in zijn advies op deze vragen in. Op 26 januari 2017 neemt de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, het advies in ontvangst.

Madurodam, Den Haag

15:00 uur

vr27 jan

Finale LAB Broedplaatsen

Stel, je hebt een gebouw of plek waar je als cultureel ondernemer iets mee wil doen. Hoe werkt dat precies? Welke partijen heb je nodig? En wat staat er in een gedegen ondernemingsplan? LAB Broedplaatsen is een opleiding vanuit de gemeente Amsterdam waarbij men leert broedplaatsen op te zetten. &MAES organiseert en leidt de opleiding in opdracht van Bureau Broedplaatsen.

Mediamatic

14:00 - 17:00 uur

di31 jan

Koers en Kansen

Met het programma ‘Koers en kansen voor de Sanctie-uitvoering’ wilde het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken hoe de sanctie-uitvoering beter kan inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en beter kan aansluiten bij de doelgroep. De sterke schommelingen in de aantallen vrijheidsbenemende en – beperkende sancties, de daling van (jeugd)criminaliteit, intensievere samenwerking tussen justitiële en andere organisaties, en de grotere rol voor het lokale bestuur bij zorg en veiligheid zijn hiervoor de aanleiding.

Villa Jongerius

17:00 uur

di31 jan

SKVR ontbijtsessie

Een ontbijtgesprek over de toekomst van Rotterdam en de rol van kunst- en cultuureducatie daarin.

9:00 uur

do2 feb

Cedrislezing 2017

De economie trekt aan en de werkgelegenheid neemt toe. Profiteren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hier ook van? Of blijft deze groep achter? Wat is nodig om te voorkomen dat ze achter blijven? Deze vragen staan centraal bij de jaarlijkse Cedris-lezing.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, houdt dit jaar de Cedris-lezing. Het thema is: de gevolgen van maatschappelijke polarisatie op de arbeidsmarkt.

Sociëteit De Witte

13.45 uur

do2 feb

Citydeal Onderwijs

De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Op 2 februari komen vertegenwoordigers van steden, Rijk en kennisinstellingen bij elkaar in Den Haag om de ambities rond deze City Deal gelijk te stemmen.

18.00 uur

vr10 feb

OV-verkiezingsdebat

Vijf Kamerleden gaan met elkaar in debat over hoe verbeterde mobiliteit in de Randstad bijdraagt aan versterking van de economie, duurzaamheid en het leefklimaat binnen de stedelijke regio. Het debat wordt georganiseerd door de jongerenafdelingen van de vier grote vervoersbedrijven in de Randstad. &MAES organiseert en leidt het gesprek.

De Remise, Den Haag

15:00-17:00 uur

za11 feb

NL Vitaalconferentie

Op 11 februari aanstaande organiseert het ministerie van VWS, JOGG en NL2025 een grote conferentie onder de naam NL VITAAL, samen voor een gezonde jeugd. Deze conferentie is specifiek gericht op wethouders en zal worden bijgewoond door onder anderen Prinses Laurentien van Oranje, Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn en Dick Boer (CEO Ahold Delhaize). 

Rijtuigenloods, Amersfoort

09:30 uur

wo15 feb

NVBW bijeenkomst

14:00 uur

vr17 feb

Strategische sessie: De stad in verkiezingstijd

De G4, G32, Netwerk Kennissteden, VNO/NCW, VNG en vele andere partijen werken momenteel aan manifesten en bijeenkomsten die de stad een warm hart toedragen. Dat geldt ook voor Platform31 en Agenda Stad. Het is zaak de kansen die verstedelijking biedt zo goed mogelijk te benutten.

Maar wie zijn straks degenen die in Nederland het beleid over de stad bepalen? Hoe ziet het krachtenveld eruit na de kabinetsformatie? Wie moet, wanneer, met welke boodschap worden benaderd? Is dit koffiedik kijken? Of kunnen we de meest realistische scenario’s al voorspellen? Wat betekent dit voor de effectiviteit van de (lobby-)inzet van onze steden, koepelorganisaties en gelegenheidscoalities? En wat betekent het voor de Nederlandse inzet in de Europese Agenda Stad?

Utrecht

13:00 uur