Prinsengracht 1
1015 DK Amsterdam
T +31 (0)20 262 12 20

Agenda

11.01.2011

Kunsten '92

Debat Mecenaat en sponsoring: mogelijkheden en beperkingen


Het kabinet Rutte wil kunst en cultuur teruggeven aan de burger: de overheidsfinanciering van culturele instellingen moet drastisch omlaag. Wie wil overleven moet meer geld 'uit de markt' en uit particuliere bronnen halen. Publiek wordt een bepalende factor bij de toekenning van subsidies. Dit alles met minder instellingen, met behoud van kwaliteit en geografische spreiding. Hoe realistisch is deze visie? Wat moet anders en wat kan beter? Welke effecten moeten worden vermeden? Wat voor instrumenten zijn daarvoor nodig? Aan de hand van deze vragen komen onder andere aan het woord: Renée Steenbergen (Bureau Renée Steenbergen) Julienne Straatman (Straatman Strategisch Advies) Job van Dooren (Van Dooren Advies) De bijeenkomst staat onder leiding van Ruben Maes Dinsdag 11 januari 2011 Aanvang openbare bijeenkomst: 16.00 tot 17.45 uur Na afloop: Borrel MC Theater Polonceaukade 5 1014 DA Amsterdam www.mconline.nl

Agendaoverzicht