Prinsengracht 1
1015 DK Amsterdam
T +31 (0)20 262 12 20

Nieuws

22.04.2014

Bijeenkomst e-cultuur


e-cultuur.jpg


Het Stimuleringsfonds organiseerde op woensdag 2 april een publieke bijeenkomst voor makers, instellingen, geïnteresseerden en beleidsmakers op het gebied van e-cultuur. Deze bijeenkomst werd geleid door dagvoorzitter Ruben Maes.


E-cultuur is een onderzoekend werkterrein dat zich continu opnieuw uitvindt. Een wezenlijke taak van het Fonds is om met deze veranderingen mee te bewegen. Naast deze conclusie werden als belangrijkste verantwoordelijkheden van het Fonds het stimuleren van de ontwikkeling van jonge en nieuwe makers, en de ruimte voor experiment genoemd. Binnen de overheid wordt veel waarde gehecht aan cultureel ondernemerschap, terwijl compromisloos experimenteren net zo belangrijk is, en misschien wel vooraf gaat aan dit cultureel ondernemerschap.


Het Fonds had een aantal sprekers uitgenodigd die diverse thema's en ontwikkelingen aankaartten en daarmee de discussie op gang brachten. De middag stond onder leiding van moderator Ruben Maes. Directeur-bestuurder Janny Rodermond gaf een introductie op de plek die e-cultuur binnen het Stimuleringsfonds inneemt. Sinds 2013 voert het Fonds de opdracht van het Ministerie uit om onder andere e-cultuur als werkterrein te bedienen. E-cultuur verhoudt zich continu tot verschillende onderdelen in de maatschappij en dringt door in diverse andere sectoren. Maar is e-cultuur als werkterrein an sich daardoor nog wel herkenbaar? Wellicht is een bredere definitie van het werkterrein nodig om goed beleid uit te kunnen voeren.


Dick Rijken, directeur van STEIM en docent aan de Haagse Hogeschool, gaf in zijn presentatie een voorzet voor deze nieuwe definiëring. Binnen e-cultuur draait het volgens hem om betekenis maken. De definitie van e-cultuur is al vaker onderhevig geweest aan verandering. Daar waar het zich eerst richtte op het digitale domein, is de ‘e' langzaam verandert van elektronisch naar emergent, waarbij emergent zich richt op nieuwe technologieën. Inmiddels bevindt e-cultuur zich op het gebied waar cultuur en betekenis worden meegegeven aan innovatie en creativiteit, daar waar artistiek onderzoek plaatsvindt. Maar hoe omschrijf je e-cultuur vanuit een betekenisperspectief? Rijken definieert e-cultuur als ‘onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe betekenis op basis van ontwikkelingen in samenleving, wetenschap en technologie'.


De discussie over e-cultuur werd vervolgens voortgezet met programmamaker en commissielid Veerle Devreese, kunstenaar en curator Martijn van Boven, curator en commissielid Nat Muller, e-cultuurmaker Richard Vijgen en het publiek. De maatschappij waarin we wonen, werken en leven is een informatiemaatschappij, die in een totale staat van flux is. E-cultuur probeert daar een uiting aan te geven. Moderator Ruben Maes vat dit samen als ‘het vermoeden van e-cultuur'. Janny Rodermond geeft aan dat het Fonds projecten juist op basis van een vermoeden stimuleert. Belangrijk blijft de dialoog tussen het veld en het fonds, waarbij betekenisvolle aanbevelingen gedaan moeten worden.


Tijdens de vraag-maar-raak sessie benadrukt secretaris van de Deelregeling E-cultuur Joris van Ballegooijen dat het altijd mogelijk is contact op te nemen met fondsmedewerkers over het doen van een aanvraag. Er is altijd een gesprek mogelijk, ook wanneer een eerdere aanvraag is afgewezen.


Dit publieke debat was de tweede in een reeks publieke debatten over de verschillende werkterreinen van het Stimuleringsfonds.


Dit verslag verscheen eerder op: http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/

Nieuwsoverzicht Apr