nl en

wo18 apr

AANBIEDING ADVIES ‘DE STAD ALS GEZONDE HABITAT’

Het Spaansche Hof, Westeinde 12, Den Haag

14.00 - 16.30 uur

Op 18 april 2018 presenteert de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ met Ruben Maes als dagvoorzitter. Het advies wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het advies gaat in op de vraag hoe het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo kan worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog onduidelijk. In dit advies biedt de Rli hiervoor handreikingen.