nl en

do16 mei

Aedes-verenigingscongres

Nieuwegein

Aan bod komt de voortgang van het Klimaatakkoord en de doorrekening die het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op 13 maart 2019 publiceerde. Wat betekent dit voor de plannen voor de verduurzaming van onze woningen en wat is nodig om de plannen te realiseren? Eind april verwachten we een reactie van het kabinet daarop. Daarnaast bespreken we de stand van zaken op het Sociaal Huurakkoord en de evaluatie Woningwet, en wat dit concreet betekent. Ook staan we stil bij de vernieuwingen in de sector: welke onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda geven we daarbij extra prioriteit en urgentie. En wat hebben we nodig om regionale vernieuwing en samenwerking te realiseren?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.