nl en

di30 jun

Bestuurlijke bijeenkomst Ruimtelijke vraagstukken in relatie tot de Regionale Energie Strategie

Online

14.00 - 16.00 uur

Op 30 juni organiseert NP RES een (online) bestuurlijke bijeenkomst over de integrale
ruimtelijke vraagstukken die er spelen rondom de RES, onder leiding van dagvoorzitter
Ruben Maes.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er o.a. ingegaan op:
• uitdagingen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit
• regionale visievorming versus individuele ruimtelijke bevoegdheden
• participatie bij concretisering van zoekgebieden en bij projecten
• integrale afwegingen ten aanzien van de impact van netcapaciteit
• het koppelen van de opgave aan de andere ruimtelijke opgaven en kenmerken van de
regio.

Verder gaan we in dialoog met enkele belangrijke stakeholders van de RES’en en gaan we
ook uiteen om met elkaar te leren over de verschillende uitdagingen.