nl en

di3 jul

Bijeenkomst Interbestuurlijk Akkoord

Den Haag

&MAES begeleidt een interne sessie over het interbestuurlijk akkoord dat gesloten is tussen het Rijk, Gemeenten, Provincies en Waterschappen.