nl en

do7 feb

Bijeenkomst over advies “Warm aanbevolen”

Glazen zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

16.00 - 18.30 uur

Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst om de inhoud van het advies te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. Niels Koeman (raadslid en voorzitter van de commissie) licht het advies toe. De aanbevelingen worden vervolgens in een aantal gespreksrondes verder geconcretiseerd met tafelgasten, o.a. Diederik Samsom (voorzitter sectortafel Gebouwde omgeving van het klimaatakkoord), Marco Pastors (directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen BZK). Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Ruben Maes zal deze bijeenkomst voorzitten.