nl en

do26 apr

Bijeenkomst Toolkit Bouwsystemen

The Green House, Croeselaan 16 Utrecht

14.00 - 17.00 uur

De architectuur en de stedenbouw van de na oorlogse voorraad komt steeds meer in de belangstelling. Grootscheepse renovatie programma’s worden uitgevoerd om de maar liefst 2,6 miljoen woningen toekomstbestendig te maken.

Van de 1,8 miljoen meergezinswoningen uit de naoorlogse periode is een kwart gebouwd in zogenaamde ‘bouwsystemen’. Die werden gebruikt om in korte tijd – tegen lage kosten – zoveel mogelijk woningen te bouwen. De grootschalige toepassing van deze systemen, met name in de (middel-)hoogbouw, maakt dat de renovatieopgave in grote delen van Nederland eenzelfde karakter heeft. Juist dat biedt kansen om kennis te delen, en met zorg naar het oorspronkelijke ontwerp te kijken.

Helpt bij het versnellen van de opgave een landelijk toegankelijk informatie systeem, een digitaal platform, inspirerende bijeenkomsten en/of voorbeeldprojecten? (werktitel ‘toolkit bouwsystemen’). Rijskdienst Cultureel Erfgoed heeft deelnemers met verschillende ervaringen bij deze opgave uitgenodigd om samen na te denken over een werkbare manier voor iedereen die in Nederland werkt aan deze opgave.

Ruben Maes is moderator bij deze bijeenkomst.