nl en

ma5 feb

Cedris Lezing

Theater Diligentia, Den Haag

Op maandagmiddag 5 februari wordt de jaarlijkse Cedris-lezing verzorgd door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze lezing wil Cedris de aandacht vestigen op het maatschappelijke en economische belang van betaalde arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking.

Aansluitend aan de lezing is er een politiek forum met lokale bestuurders. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst wordt er ingezoomd op succesvolle maatregelen die de baankansen van werkzoekenden vergroten. Ook ervaren belemmeringen en eventuele oplossingen hiervoor komen aan de orde. Bureau &MAES leidt de middag.