nl en

do2 feb

Cedrislezing 2017

Sociƫteit De Witte

13.45 uur

De economie trekt aan en de werkgelegenheid neemt toe. Profiteren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hier ook van? Of blijft deze groep achter? Wat is nodig om te voorkomen dat ze achter blijven? Deze vragen staan centraal bij de jaarlijkse Cedris-lezing.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, houdt dit jaar de Cedris-lezing. Het thema is: de gevolgen van maatschappelijke polarisatie op de arbeidsmarkt.