nl en

ma12 okt

City Deal Kennis Maken

Den Haag

17.30 - 21.00 uur

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Op 12 oktober 2020 vindt er een bestuurlijk diner pensant plaats met Minister Van Engelshoven onder leiding van Ruben Maes.