nl en

do2 feb

Citydeal Onderwijs

18.00 uur

De stad als living lab, waar studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. Dat is wat de City Deal Kennis Maken onder meer voor ogen heeft. Op 2 februari komen vertegenwoordigers van steden, Rijk en kennisinstellingen bij elkaar in Den Haag om de ambities rond deze City Deal gelijk te stemmen.