nl en

wo13 dec

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

Om Cultuureducatie met Kwaliteit duurzaam te verankeren is samenwerking essentieel. Niet alleen tussen scholen en hun culturele omgeving, maar ook voor pabo’s, het kunstvakonderwijs, kenniscentra cultuureducatie, de onderwijsinspectie, leerplanontwikkelaars en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit: Samen Werkt, op 13 december 2017 in het Akoesticum in Ede, zal het onderwerp samenwerking van alle kanten belicht worden.

Als keynotespreker is Jitske Kramer uitgenodigd. Zij is antropoloog en expert op het gebied van diversiteit en samenwerken. Jitske reist de wereld rond op zoek naar manieren om sterke inclusieve tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. In haar lezing geeft ze ons een praktische en inspirerende kijk op het samenwerken in netwerken.

Aansluitend is er een festivalprogramma waarin workshops, lezingen en interactieve kampvuursessies (gericht op kennisuitwisseling), worden afgewisseld. In het programma staan onderwerpen als co-teaching, curriculumvernieuwing, visieontwikkeling en vakdidactiek centraal. Bureau &MAES leidt de plenaire sessie en enkele deelsessies.