nl en

do14 jun

Congres De Veranderende Stad

Van der Valk Nijmegen Lent
Hertog Eduardplein 4
Nijmegen

09.00 - 18.00 uur

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Hoe krijgt informele zorg een plek in de woonomgeving? Bovendien hebben we te maken met grote vraagstukken over klimaat, duurzaamheid, innovatie en transformatie.

Een boeiende en inspirerende dag voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.