nl en

ma17 jun

Dag van Zorg en Veiligheid

's-Hertogenbosch

09.30 - 16.30 uur

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

De thema’s die deze dag onder andere aan de orde komen zijn:

  • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
  • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021
  • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
  • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.