nl en

vr5 okt

De Vernieuwde Stad – “Waardevol Wonen – Investeren in een Inclusieve Stad”

Muntgebouw, Utrecht

13.00 - 17.00 uur

Voor De Vernieuwde Stad is het thema van de inclusieve stad een samenballing van waar we ons de afgelopen jaren over gebogen hebben: de toestroom van meer kwetsbare huishoudens – qua inkomen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, leeftijd en achtergrond – naar onze wijken, buurten, complexen en portieken, en de vraag hoe wij beter in staat zijn om vanuit het wonen mensen met individuele vraagstukken op maat te kunnen ondersteunen, waarbij we over grenzen van ons eigen domein heen kijken en in alliantie met andere partijen, vanuit een zoveel mogelijk ontkokerd beleid, zelfregie en waardigheid bevorderen.

Wat ons betreft zit de rol van corporaties in het meehelpen de waarden van de bewoners te leren kennen en het hen een woonplek geven die aansluit bij die waarden. Dat noemen wij Waardevol Wonen.

Wat verstaan we onder een inclusieve stad? Hoe bereiken we een inclusieve stad? Wat is ieders rol, en wat is het handelingsperspectief van de woningcorporaties?

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.