nl en

do17 sep

Kennismaking en leercirkel VIA-pilot Leren en Werken

Online

Voor de pilot ‘Leren en werken’ was de vraag van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om betrokken werkgevers en onderzoeksbureau’s kennis te laten maken en de inzichten te delen. Jorn Matena en Ceren Özkan hebben gewerkt aan het vormgeven van een kennismakingsbijeenkomst op 3 september en een leercirkel op 17 september. Met een online wandeling, een droombeeldenschets met behulp van een professionele online tekenaar en een format om inzichten te delen en borgen.