nl en

ma7 nov

Netwerkconferentie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst. &MAES denkt mee over de programmering en leidt ter voorbereiding een reeks gesprekstafels over sociale cohesie in Nederland.