nl en

wo27 nov

Regie op registers

Theater Diligentia, Den Haag

13.00 - 17.00 uur

Zorginstituut Nederland organiseert op woensdag 27 november 2019 de bijeenkomst ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’ met als thema: goede zorg, sneller beschikbaar.

Nut en noodzaak van registratie innovatieve geneesmiddelen

Er wordt deze middag toegelicht hoe het Zorginstituut tot een eenduidige wijze van patiëntenregistraties wil komen voor het monitoren van dure en innovatieve geneesmiddelen. Samen met de aanwezigen wordt er nagedacht over de randvoorwaarden hiervoor. Twee keynote sprekers lichten het nut, de noodzaak en de rolverdeling nader toe.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.