nl en

vr17 feb

Strategische sessie: De stad in verkiezingstijd

Utrecht

13:00 uur

De G4, G32, Netwerk Kennissteden, VNO/NCW, VNG en vele andere partijen werken momenteel aan manifesten en bijeenkomsten die de stad een warm hart toedragen. Dat geldt ook voor Platform31 en Agenda Stad. Het is zaak de kansen die verstedelijking biedt zo goed mogelijk te benutten.

Maar wie zijn straks degenen die in Nederland het beleid over de stad bepalen? Hoe ziet het krachtenveld eruit na de kabinetsformatie? Wie moet, wanneer, met welke boodschap worden benaderd? Is dit koffiedik kijken? Of kunnen we de meest realistische scenario’s al voorspellen? Wat betekent dit voor de effectiviteit van de (lobby-)inzet van onze steden, koepelorganisaties en gelegenheidscoalities? En wat betekent het voor de Nederlandse inzet in de Europese Agenda Stad?