nl en

vr24 jun

Techniekpact

Mariënhof, Amersfoort

09:00 - 18:00

In 2020 moeten alle scholen Wetenschap en Techniek (w&t) in hun onderwijsprogramma aanbieden. Dit staat geformuleerd in het Techniekpact en is opgenomen in het bestuursakkoord van de PO-raad. De acht regionale netwerken van schoolbesturen leveren vanaf 2014 middels het programma Kiezen voor Technologie hieraan een bijdrage. De netwerken doen dit door scholen vraaggericht en schoolnabij te ondersteunen met de implementatie van w&t. De netwerken hebben een beweging opgang gebracht dat voortgezet moet worden. Tijdens deze bijeenkomst worden de schoolbesturen uitdaagd om een strategische agenda te formuleren voor 2016 – 2020. Ruben Maes is de dagvoorzitter.