nl en

do16 jan

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

Gemeente Oss

12.00 - 17.00 uur

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

1e bijeenkomst 16 januari 2020: KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’

Wie zijn de beste lokale bestuurders van Nederland? Necker van Naem voert in opdracht van Binnenlands Bestuur jaarlijks een onderzoek uit dat leidt tot de verkiezing van de Beste Bestuurder van Nederland. Daarnaast een verdiepend gesprek over besturen in tijden van onbehagen: kan de huidige onvrede gebruikt worden om de democratische rechtsstaat te versterken?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.