nl en

do5 mrt

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

Gemeente Almere, Stadhuisplein 1

12.00 - 17.00 uur

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

2e bijeenkomst 5 maart 2020: Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Veranderende bestuurlijke structuren op lokaal niveau betekent ook een verschuiving in de rollen van het college van opzichte van de gemeenteraad en de raad van opzichte van de burger. Er is een algemene tendens om de burger steeds meer rechtstreeks invloed te geven in het lokale bestuur. Vormt die beweging een versterking van de positie van de gemeenteraad, of wordt de gemeenteraad daarmee deels buitenspel gezet en verzwakt?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.