nl en

ma3 jul

Training nieuwe adviseurs Fonds Podiumkunsten en Cultuur Eindhoven

Eindhoven

13:00 - 17:00

Doel van de training is enerzijds om nieuwe adviseurs handvatten te bieden om de vertaalslag van kennis naar praktijk te kunnen maken en dit op een goede manier te kunnen beargumenteren en anderzijds kennisdeling over de beoordelingssystematiek en het eigen maken van deze kennis en handelen binnen de kaders van het Fonds. &MAES ontwikkelt het format voor de training en ondersteunt de trainers in het zo goed mogelijk overbrengen van hun kennis.