nl en

(Online) Bijeenkomsten

Bureau &MAES werkt in opdracht van ministeries, provincies, gemeenten, brancheverenigingen, publieke instellingen en -organisaties aan tal van bijeenkomsten. Zowel fysieke- als online bijeenkomsten. We ondersteunen bij de inhoudelijke programmering en de inzet van afwisselende werkvormen. We kunnen ook de organisatie uit handen nemen. De inhoud is daarbij altijd leidend voor de vorm. Onze bijeenkomsten zijn: inhoudelijk sterk, interactief en vernieuwend. U kunt bij ons terecht voor een kleine expertmeeting of een grootschalig jaarcongres. En alles wat daar tussenin zit.

Bureau &MAES traint partijen in de publieke sector in gespreksleiding en het organiseren van bijeenkomsten. Dat doen we op individueel en groepsniveau.

Impressie van (online)bijeenkomsten Bureau &MAES

Er zijn veel mogelijkheden om op afstand met elkaar in gesprek te gaan. Bureau &MAES heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met online bijeenkomsten.

Kleine of grote online bijeenkomsten
In een online omgeving met een ervaren gespreksleider zorgen we voor een effectieve bespreking. In kleinere vorm zoals een strategiesessie, vergadering of expertmeeting tot 40 personen, maar ook via een webinar voor bijeenkomsten met meer dan 40 personen. Een goed alternatief voor congressen, conferenties of presentaties.

Waarmee kunnen we helpen?
Samen met de opdrachtgever bereiden we de bijeenkomst inhoudelijk voor en bespreken we de aandachtspunten van de online bijeenkomst. Bureau &MAES zorgt vervolgens voor het inhoudelijke programma, de werkvormen en opzet, de uitnodiging, de voorbereiding, gespreksleiding van de sessie en de technische ondersteuning. Ook in de online bijeenkomsten blijven de interactie, afwisselende werkvormen en een sterke inhoud de leidende elementen.

Een greep uit de voorbeelden
In ons portfolio staan onder het werkveld ‘online bijeenkomsten’ een aantal voorbeelden uitgelicht om inspiratie uit te putten.