nl en

Jorn Matena

Jorn Matena leidde de afgelopen jaren regelmatig debatten, workshops en presentaties over uiteenlopende onderwerpen in het publieke domein. Zo werkte hij onder meer voor Pakhuis de Zwijger, het Food Film Festival, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Gelderland. Naast live bijeenkomsten leidt Jorn ook online expert meetings, webinars of online vergaderingen. Jorn zet de inhoudelijke redactie van (online) bijeenkomsten op scherp, wisselt creatieve werkvormen af, gebruikt humor en analyseert discussies objectief. Eerder werkte Jorn als interim politiek assistent van staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker in het vierde kabinet Balkenende. Jorn is politicoloog en rondde de Hogere Hotelschool in Den Haag af.

Overige gespreksleiders