nl en

Training

Bureau &MAES traint partijen in de publieke sector in mediawijsheid, gespreksleiding en het organiseren van bijeenkomsten. Dat doen we op individueel en groepsniveau. Onze trainers putten uit jarenlange praktijkervaring, die we direct toepassen in de training. Theorie illustreren we met beeldende voorbeelden en wisselen we af met praktische oefeningen.

Onze adviseurs zijn allen sparringpartners op directie- en uitvoerend niveau, kunnen zich verhouden tot alle onderdelen van een organisatie en zo passende adviezen geven.

Brochures van onze trainingen

Aanvraag trainingen
Voor meer informatie over de individuele- en groepstrainingen kunt u terecht bij Jorn Matena via jorn@en-maes.nl of 020-262 12 20.