nl en

Adviestraject DJI & NIFP

In 2014 begeleidde &MAES het strategietraject in het kader van de herpositionering van psychologen in het Gevangeniswezen.

In opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie werkte &MAES aan een serie expertmeetings, met het doel de positie van psychologen beter in te bedden in de structuur van het Gevangeniswezen. Het resultaat was een inhoudelijk-strategische notitie en model met praktische communicatiestructuren.

Ontwerpen en modereren
&MAES ondersteunde de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie bij het ontwerpen van het strategietraject, het modereren van de gesprekken en de verslaglegging daarvan.

Andere projecten