nl en

Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023

Op dinsdag 14 november 2017 in Den Haag heeft Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92, de arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector aangeboden aan de nieuwe minister OCW, Ingrid van Engelshoven. Lees hier de volledige arbeidsmarktagenda.

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. Er is hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

Bureau &MAES adviseerde over het proces, voerde het secretariaat en organiseerde de presentatie van de agenda.

Gerelateerde projecten

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven