nl en

WerkveldZorg

Jaar 2018

BGZJ

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), bestaande uit Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, staan gezamenlijk voor tijdige en passende zorg voor jeugdigen en gezinnen. Met vier regiobijeenkomsten die in het teken stonden van ontmoeting, samenwerking kennisdeling en inspiratie zocht de BGZJ antwoord op de vraag hoe betrokken partijen samen de beste zorg kunnen bieden. Bureau &MAES produceerde het inhoudelijke programma en modereerde de regiobijeenkomsten.

Andere projecten

Adviestraject DJI & NIFP

  • Veiligheid en justitie
  • Zorg

Gesprekken over de publieke zaak

  • Openbaar bestuur
  • Zorg

Zorgpact

  • Zorg