nl en

WerkveldZorg

Jaar 2018

BGZJ

Regio’s, gemeenten en aanbieders organiseren hulp in de wijk, regio of bovenregionaal in de wetenschap dat jeugdhulp en jeugdbescherming zich altijd ontwikkelt. De BGZJ-regiobijeenkomsten staan – elk in een andere regio – in het teken van deze ontmoeting, samenwerking, kennisdeling, inspiratie en het bieden van integrale hulp met als uitgangspunt de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en het gezin. Bureau &MAES ondersteunde het projectteam met een format voor deze bijeenkomsten, waarmee deelnemers met elkaar aan de slag gingen met hun huidige werk, maar ook de zorg van de toekomst. Een mooi begin en voor velen een kennismaking met dit ontwikkelvraagstuk, die zij meteen eigen hebben kunnen maken voor hun dagelijkse werk.

Andere projecten

Gesprekken over de publieke zaak

  • Openbaar bestuur
  • Zorg

Raising the Future

  • Duurzaamheid
  • Onderwijs
  • Zorg

NL Vitaal

  • Onderwijs
  • Zorg