nl en

WerkveldCultuur

Jaar 2012 - 2016

Conferentie ‘Cultuur in Beeld’

Sinds 2012 ondersteunt &MAES in samenwerking met SPITZ congres & event, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de organisatie van de conferentie Cultuur in Beeld.

De conferentie Cultuur in Beeld is dé jaarlijkse ontmoeting voor duizend professionals in de cultuursector. Het programma richt zich op managers en medewerkers in de cultuursector, nationale en lokale beleidsmakers en inhoudelijk experts. We delen best practices, organiseren inspirerende talks en creëren nieuwe ontmoetingen met het doel te bouwen aan een sterke cultuursector.

Inhoudelijke advisering programma
&MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning: het duiden van relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor de cultuursector, het aandragen van hoofd- en subthema’s, sprekers en werkvormen. Daarnaast zorgen we dat de bij de organisatie betrokken partijen goed geïnformeerd worden en hun bijdragen op elkaar afgestemd zijn. Dat doen we door middel van trainingen, gesprekken en briefings.

&MAES is in samenwerking met SPITZ congres & event tevens eigenaar van CrowdCongres, de organisatiesystematiek waar de conferentie gebruik van maakt.

Andere projecten

Vrede van Utrecht

  • Cultuur
  • Veiligheid en justitie