nl en

Conferentie ‘De toekomst van Penitentiaire Psychiatrische Centra’

In 2012 adviseerde &MAES bij de programmering van de conferentie ‘De toekomst van Penitentiaire Psychiatrische Centra’.

In 2006 riep de parlementaire onderzoekscommissie TBS de regering op om de psychiatrische zorg voor gedetineerden op hetzelfde peil te brengen als voor mensen buiten het gevangenissysteem. In 2011 wilde Dienst Justitiële Inrichtingen de opgedane inzichten toetsen en de agenda voor vervolgonderzoek opstellen tijdens de bijeenkomst ‘De toekomst van Penitentiaire Psychiatrische Centra’.

Programmering
&MAES ondersteunde de Dienst Justitiële Inrichtingen bij de programmering van de bijeenkomst en de communicatie naar doelgroepen.

Andere projecten