nl en

WerkveldDuurzaamheid

Jaar 2015

Nationaal Natuurlijk Kapitaal

In 2015 werkte &MAES aan de conferentie ‘Nationaal Natuurlijk Kapitaal’.

Natuurlijk Kapitaal is de basis van een duurzame economie. Denk alleen al aan de grondstoffen die nodig zijn om dagelijkse gebruiksvoorwerpen te maken. Toch speelt natuurlijk kapitaal bij onze besluitvorming niet altijd een rol. Daarom werkt Nederland met verschillende trajecten aan een betere verbinding tussen economie en natuur. De ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken organiseerden in 2015 daarom de conferentie ‘Nationaal Natuurlijk Kapitaal’. Naast het zichtbaar maken van wat er al gebeurt op het gebied van Natuurlijk Kapitaal, wilde de conferentie nieuwe vraagstukken agenderen. Deelnemers: bedrijven, financiële instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Programmeren, organiseren en leiden
&MAES ondersteunde de ministeries met advies over het programma, de praktische organisatie en modereerde de gesprekken op de dag zelf.

Andere projecten

Regionale Energie Strategie Twente

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling

Dag van Gelderland 2019

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling