nl en

Deelsessie Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie? – Deltacongres 2020

Na het plenaire deel van het Deltacongres konden de aanwezigen kiezen uit acht parallelsessies. Deze parallelsessies gingen over zeespiegelstijging, integraal riviermanagement, hitte, klimaatbestendige woningbouw, energietransities en klimaatadaptatie. Ruben Maes was gespreksleider bij de sessie: “Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?

Andere projecten

Online Bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energiestrategie 20 april 2020

  • Duurzaamheid
  • Online bijeenkomsten
  • Openbaar bestuur

Online Bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energiestrategie 26 augustus 2020

  • Duurzaamheid
  • Online bijeenkomsten
  • Openbaar bestuur