nl en

WerkveldDuurzaamheid

Year 2020

Deelsessie Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie? – Deltacongres 2020

Na het plenaire deel van het Deltacongres konden de aanwezigen kiezen uit acht parallelsessies. Deze parallelsessies gingen over zeespiegelstijging, integraal riviermanagement, hitte, klimaatbestendige woningbouw, energietransities en klimaatadaptatie. Ruben Maes was gespreksleider bij de sessie: “Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?

Gerelateerde projecten

Dag van Gelderland 2019

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling

Provincie Noord-Holland

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur