nl en

WerkveldEuropa

Jaar 2016

EU Voorzitterschap: Grondrechten in Europa

Fundamentele rechten onderwerp van gesprek tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap

Op 19 februari 2016 spraken meer dan honderd deskundigen uit de EU-lidstaten en de Europese instellingen over de implementatie van het Handvest van de grondrechten van de EU. Het doel van dit seminar was om de lidstaten te ondersteunen bij hun nationale wetgeving en de fundamentele rechten van hun burgers te versterken. &MAES modereerde de bijeenkomst.

Andere projecten