nl en

WerkveldVeiligheid en justitie, Zorg

Jaar 2011 - heden

Festival Forensische Zorg

Sinds 2011 is &MAES verantwoordelijk voor het congresconcept en congresprogramma van het ‘Festival Forensische Zorg’.

Het Festival Forensische Zorg wordt op initiatief van de Dienst Justitiële Inrichtingen georganiseerd voor en door professionals in de forensische zorg. Ieder jaar heeft het festival een ander thema. Een inspirerende dag met een afwisselend programma vol workshops, lezingen, debatten en informatie

Concept- en programmaontwikkeling
&MAES adviseert de Dienst Justitiële Inrichtingen bij de programmering van de conferentie, zowel inhoudelijk als bij het kiezen van werkvormen. Daarnaast verzorgen we ieder jaar een reeks debatten, waarin onder meer zorgprofessionals, politici en wetenschappers elkaar aan de tand voelen over spraakmakende thema’s in de forensische zorg.

&MAES is in samenwerking met SPITZ congres & event tevens eigenaar van CrowdCongres, de organisatiesystematiek waar de conferentie gebruik van maakt.

Andere projecten