nl en

WerkveldCultuur

Jaar 2017

Gemeente Amersfoort: Start-up cultuurvisie

Op donderdagmiddag 30 maart vond in Flint de Start-up cultuurvisie plaats. Ruim 120 mensen zijn tijdens dialoogsessies met elkaar in gesprek gegaan over cultuur in Amersfoort. &MAES leidde de deelsessies over de onderwerpen: talentontwikkeling, de positie van kunstenaars in de stad, cultuur en sociale vraagstukken en over de rol van kunst en cultuur. De Start-up vormt het begin van een traject vanuit de gemeente om tot een nieuw strategisch kader te komen over kunst en cultuur in Amersfoort.

Andere projecten