nl en

WerkveldOpenbaar bestuur

Jaar 2018

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

In samenwerking met Simons Van de Wiel adviseerde Bureau &MAES het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam over de communicatiestrategie van het Nieuw Bestuurlijk Stelsel. Een nieuwe werkwijze waarmee de gemeente de opgaven uit de wijken nog meer als uitgangspunt neemt voor de eigen werkzaamheden.

Andere projecten

125 jaar Rijkstoezicht op de Arbeid

  • Arbeidsmarkt
  • Openbaar bestuur

Uitkomstgerichte zorg

  • Openbaar bestuur
  • Zorg

WRR

  • Openbaar bestuur