nl en

WerkveldDuurzaamheid

Year 2018

Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO-Nederland namen in samenwerking met  het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  het initiatief voor de Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland op maandag 18 juni 2018 op Boerderij de Boerinn in Kamerik.
Het werd een zinderende dag met inspirerende sprekers en 20 workshops voor en door boeren, ketenpartners, Beleidsmakers en vertegenwoordigers van de landschappen of natuurorganisaties. &Maes droeg zorg voor de coördinatie en communicatie van de dag.

Gerelateerde projecten