nl en

Werkveld

Year 2020

Leer- en inspiratietraject Interbestuurlijk Programma

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is een actiegericht programma om de samenwerking tussen alle overheden aan maatschappelijke vraagstukken te verbeteren. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zijn hierin samen aan de slag met grote opgaven als toekomstbestendig wonen en de ontwikkeling van de regionale economie. Voor het IBP organiseerde Bureau &MAES samen met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in 2019 en 2020 een leer- en inspiratietraject. In dit traject hielpen we interbestuurlijke teams in focussessies met hun samenwerking en haalden we lessen en inzichten op over het interbestuurlijk samenwerken. Resultaat daarvan zijn het essay ‘Leren van doen’ en een webinar met onder andere Leonard Geluk (VNG), Annelies Kroeskamp (ministerie van Binnenlandse Zaken), Regina Bouius-Riemersma (Provincie Friesland) en Gritta Nottelman (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Bureau &MAES was verantwoordelijk voor de coördinatie van het traject en verzorgde de programmering en gespreksleiding van alle sessies.