nl en

WerkveldCultuur

Jaar 2016

Meer muziek in de klas!

De ambitie van Méér Muziek in de Klas is zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Dit doet Méér Muziek in de Klas door initiatieven zichtbaar te maken, kennis van leerkrachten te vergroten en te laten zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is. Kinderen hebben muziek nodig. Het vergroot hun wereld en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap bracht &MAES een advies uit over de inzet van de publieke middelen voorMéér Muziek in de Klas ten behoeve van deskundigheidbevordering in het muziekonderwijs.

Andere projecten