nl en

WerkveldOpenbaar bestuur

Jaar 2012 - 2013

Nationale Ombudsman

In 2012 en 2013 organiseerde en programmeerde &MAES de Ombudslezing van de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

In een afwisselend programma, onder leiding van Margriet Vroomans, deelden prominente denkers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publieke dienstverlening hun visie op het functioneren van de overheid. De jaarlijkse lezing is een reflectie op de inhoud van het jaarverslag van de Nationale ombudsman.

Programmering en organisatie
&MAES adviseerde het Bureau Nationale ombudsman bij de programmering van de lezing en verzorgde de praktische organisatie: van uitnodiging tot on site management.

referentie

Bureau Nationale ombudsman: “&MAES heeft op een professionele en betrokken wijze de organisatie van de Ombudslezing verzorgd; zowel in de advisering over het concept voor opzet en programma, als in de technische en praktische ondersteuning. Dat leverde in 2012 en 2013 een zeer geslaagde Ombudslezing op.”

Andere projecten

Millenniumgemeenten VNG International

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur

Presentatie Expertise-unit Sociale Stabiliteit

  • Openbaar bestuur
  • Veiligheid en justitie