nl en

WerkveldDuurzaamheid

Jaar 2016

Netwerkdag Natuurinclusieve Landbouw

Van beschermen tégen elkaar naar versterken mét elkaar

De ambitie van het Ministerie van Economische Zaken is om een beweging op gang te brengen die aantoont dat landbouwbedrijven en natuur veel aan elkaar kunnen hebben, waardoor het in de toekomst heel ‘gangbaar’ wordt om biodiversiteit als vanzelfsprekend onderdeel in een rendabele landbouwbedrijfsvoering mee te nemen.

Om donderdag 10 maart 2016 organiseerde het Ministerie van Economische Zaken de Netwerkdag Natuurinclusieve Landbouw om samen met betrokkenen – initiatiefnemers, sector en overheid – natuurinclusieve landbouw een impuls te geven. De netwerkdag werd gehouden in congrescentrum Antropia in Driebergen en had een actieve doelstelling: samen met het netwerk komen tot concrete agendapunten.

Lees hier het digitale magazine van de bijeenkomst.

Andere projecten

Food Film Festival

  • Cultuur
  • Duurzaamheid