nl en

WerkveldDuurzaamheid

Jaar 2017

Openbaar vervoer in de Randstad

Het verbeteren van het openbaar vervoer in de Randstad gaat niet alleen over het tegengaan van te volle treinen en metro’s, maar ook over het beperken van uitstoot van milieubelastende gassen. Op 10 februari bogen de jongerenafdelingen van HTM, GVB, NS en RET samen met bestuurders en politici zich over de vraag hoe we goed, snel en duurzaam openbaar vervoer kunnen organiseren. Bureau &MAES ondersteunde bij de inhoudelijke en logistieke programmering, ontwikkelde het concept voor de openingsfilm en leidde de bijeenkomst.

Andere projecten