nl en

WerkveldCultuur

Paradisodebat

Vanaf 2011 werkt &MAES aan het Paradisodebat, een gesprek over de rol van kunst en cultuur in de samenleving.

Jaarlijks organiseert Kunsten ’92 het Paradisodebat om voor kunst en cultuur relevante, maatschappelijke ontwikkelingen te onderzoeken en te duiden. Het debat vindt plaats in de grote zaal van Paradiso, met grote namen uit niet alleen de kunst en cultuursector, maar uit ook uit de wetenschap en politiek.

Advies en modereren
&MAES ondersteunt Kunsten ’92 met advies over de thematiek en programmering en modereert de gesprekken tijdens de bijeenkomst.

Andere projecten