nl en

Presentatie Expertise-unit Sociale Stabiliteit

&MAES werkte in 2015 aan de presentatie van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) verschaft gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert hoe men deze kennis kan inzetten, en welke partijen hierbij kunnen samenwerken. De Expertise-unit biedt deze kennis zowel op het brede terrein van maatschappelijke spanningen, als ook meer op het specifieke terrein van radicalisering.

Programmeren, organiseren en modereren
&MAES ondersteunde de Expertise-unit Sociale Stabiliteit bij het programmeren van het presentatiemoment op 12 oktober, modereerde de gesprekken op de dag zelf en zorgde voor het on site management.

Andere projecten

Expertmeeting ‘Child Marriage’

  • Arbeidsmarkt
  • Onderwijs
  • Openbaar bestuur

Vrede van Utrecht

  • Cultuur
  • Veiligheid en justitie